เปิดเวบเมื่อ 05/03/2553
ปรับปรุงเวบเมื่อ 17/07/2560
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 409
   
ข่าวสารของร้านค้า
ล า น ท ร า ย แ ม่ โ จ้
L A N S A I M A E J O
................................................................................................
เราเป็นศูนย์รวมสินค้าวัสดุตกแต่งธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย
สินค้าหน้าร้านจัดโชว์ไว้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการเลือกซื้อ
 มีบูธจัดแสดงการใช้งานของสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำรูปแบบไปปรับปรุงงานตกแต่งที่บ้านได้ง่ายขึ้น
 
______________________________________________________________________________

ร้านลานทรายแม่โจ้ ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่ - แม่โจ้ ( เชียงใหม่ - พร้าว ) 
เปิดบริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์  
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าตามช่องทางดังนี้
053-844677, 089-1917920, 085-0327655 
LINE ID : lansai2
______________________________________________________________________________
 
 
อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ อิฐ 
แต่งสวน แต่งสวน แต่งสวน แต่งสวน แต่งสวน แต่งสวน แต่งสวน แต่งสวน แต่งสวน แต่งสวน แต่งสวน แต่งสวน แต่งสวน แต่งสวน แต่งสวน แต่งสวน
เชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงใหม่
แผ่นพื้น แผ่นพื้น แผ่นพื้น แผ่นพื้น แผ่นพื้น แผ่นพื้น แผ่นพื้น แผ่นพื้น แผ่นพื้น แผ่นพื้น แผ่นพื้น แผ่นพื้น แผ่นพื้น แผ่นพื้น แผ่นพื้น แผ่นพื้น แผ่นพื้น แผ่นพื้น
หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน หิน
ดินเผา ดินเผา ดินเผา ดินเผา ดินเผา ดินเผา ดินเผา ดินเผา ดินเผา ดินเผา ดินเผา ดินเผา ดินเผา ดินเผา ดินเผา ดินเผา ดินเผา ดินเผา ดินเผา ดินเผา 
กระเบื้อง กระเบื้อง กระเบื้อง กระเบื้อง กระเบื้อง กระเบื้อง กระเบื้อง กระเบื้อง กระเบื้อง กระเบื้อง กระเบื้อง กระเบื้อง กระเบื้อง กระเบื้อง กระเบื้อง 
หลังคา หลังคา หลังคา หลังคา หลังคา หลังคา หลังคา หลังคา หลังคา หลังคา หลังคา หลังคา หลังคา หลังคา หลังคา หลังคา หลังคา หลังคา หลังคา 
แผ่นทางเดิน แผ่นทางเดิน แผ่นทางเดิน แผ่นทางเดิน แผ่นทางเดิน แผ่นทางเดิน แผ่นทางเดิน แผ่นทางเดิน แผ่นทางเดิน แผ่นทางเดิน แผ่นทางเดิน 
ไม้หมอน ไม้หมอน ไม้หมอน ไม้หมอน ไม้หมอน ไม้หมอน ไม้หมอน ไม้หมอน ไม้หมอน ไม้หมอน ไม้หมอน ไม้หมอน ไม้หมอน ไม้หมอน ไม้หมอน ไม้หมอน 
กรวด กรวด กรวด กรวด กรวด กรวด กรวด กรวด กรวด กรวด กรวด กรวด กรวด กรวด กรวด กรวด กรวด กรวด กรวด กรวด กรวด กรวด กรวด กรวด
โบราณ โบราณ โบราณ โบราณ โบราณ โบราณ โบราณ โบราณ โบราณ โบราณ โบราณ โบราณ โบราณ โบราณ โบราณ โบราณ โบราณ โบราณ